Данъчни временни разлики – част II

дата: 21.08.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 06 мин.

гледания: 129

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Един от основните проблеми на корпоративното подоходно облагане са данъчните временни разлики, тяхното възникване и обратно проявление. Практически те стоят в основата и на коректното съставяне на годишната данъчна декларация. По време на семинара са дадени множество практически примери с тяхното коректно счетоводно и данъчно третиране.

Във ІІ част на темата са разгледани по-конкретно:

 • Данъчно третиране на репутацията, възникнала вследствие на бизнес комбинация;
 • Данъчни разлики от отчитане на селскостопанска продукция;
 • Провизии за задължения;
 • Провизии, свързани с амортизируеми активи;
 • Провизии при прекратяване на дейността;
 • Неизползвани отпуски;
 • Данъчни разлики при начислени доходи на физически лица.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Как се формира репутация?
 2. Как се отчита репутацията по националните и по международните счетоводни стандарти?
 3. Кога и как се отразява репутацията в индивидуалните и в консолидираните финансови отчети?
 4. Как се отразява репутацията върху данъчното облагане?
 5. Кога се признават за данъчни цели последващите оценки на активи и пасиви?
 6. Постоянна или временна разлика е разходът за обезценка на репутация?
 7. Как се отчита заприхождаването на селскостопанска продукция и последващото й оценяване?
 8. Кога се отчитат приходи при селскостопанско производство и какво е данъчното им третиране?
 9. Кога и как се формират провизии за задължения?
 10. Какво е счетоводното и данъчното третиране на провизия за задължения?
 11. Как се отчитат и какво е данъчното третиране на провизиите за доходи на персонала?
 12. Как се третират счетоводно и данъчно провизиите, свързани с амортизируеми активи?
 13. Как се отразяват в данъчния и счетоводния амортизационен план провизиите, свързани с амортизируеми активи?
 14. В кои случаи се позволява пренасяне назад на данъчни разлики?
 15. Как се осчетоводяват и как се отразяват на данъчния резултат провизиите за неизползвани отпуски?
 16. Как се определя стойността на провизията?
 17. Кога се признават провизиите?
 18. Как се третира провизията при прекратяване на дейността?
 19. Кои неизплатени доходи на физически лица формират данъчна временна разлика?
 20. Кога се признават за данъчни цели начислените доходи на местни физически лица?
 21. Данъчна временна разлика ли са начислените доходи на чуждестранни физически лица?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: