Данъчни постоянни разлики – част I

дата: 04.09.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 07 мин.

гледания: 289

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Данъчните постоянни разлики са също един от основните проблеми на корпоративното подоходно облагане. За разлика от временните разлики, при постоянните има реален данъчен разход без обратно проявление, което прави темата още по-чувствителна. По време на семинара са дадени множество практически примери с тяхното коректно счетоводно и данъчно третиране.

В част I на темата са разгледани по-конкретно:

 • Концепция за данъчна постоянна разлика;
 • Разходи, несвързани с дейността;
 • Разходи, които не са документално обосновани;
 • Разходи за ДДС по получени доставки;
 • Разходи за ДДС по извършени доставки;
 • Разходи при солидарна отговорност за ДДС – чл.177 от ЗДДС;
 • Глоби и други санкции за нарушаване на нормативни актове;
 • Лихви за просрочие на публични задължения;
 • Разходи за дарения;
 • Разходи за данък при източника;
 • Скрито разпределение на печалба;
 • Последващи разходи по повод на вземане за данък;
 • Необлагаеми приходи от дивиденти – логика на освобождаването от облагане.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Кои разходи се третират като несвързани с дейността на предприятието?
 2. Какво означава един разход да е документално обоснован?
 3. Какво е данъчното третиране по ЗКПО на ДДС по фактура, ако сумата на данъчната основа е данъчно непризната?
 4. Какво е данъчното третиране на ДДС, начислено от НАП с данъчен ревизионен акт?
 5. Как се третира по ЗКПО доначислен ДДС по ревизионен акт за необложени приходи?
 6. Какво е данъчното третиране на корекцията на данъчен кредит, направена от НАП?
 7. Разход ли е непризнат данъчен кредит за данъчно признат разход?
 8. Формира ли се постоянна или временна данъчна разлика при доставка по повод на дерегистрация по ЗДДС?
 9. Формира ли се временна или постоянна данъчна разлика при корекция на данъчен кредит при безвъзмездна доставка?
 10. Как се осчетоводява и какво е данъчното третиране на дарение на материални запаси?
 11. Какви временни и/или постоянни данъчни разлики се формират от глоби, конфискации и други санкции за нарушение на нормативни актове?
 12. Какви временни и/или постоянни данъчни разлики се формират при начисление на лихви за просрочие на публични държавни или общински задължения?
 13. Какво е данъчното третиране на разход за данък при източника, когато той е за сметка на платеца на дохода?
 14. Какво представляват разходите по реда на чл.177 от ЗДДС за поета солидарна отговорност и каква данъчна разлика формират тези разходи?
 15. Какво е скрито разпределение на печалбата?
 16. Какви данъчни разлики се формират при скрито разпределение на печалбата?
 17. Какви данъчни разлики се формират при възникването на последващи разходи по повод на вземане, касаещо ДДС или данък при източника?
 18. Какво представляват необлагаемите приходи по ЗКПО?
 19. Кои са изключенията при облагането на дивидентите?
 20. Кога има данък при източника при разпределяне на дивиденти между юридически лица?
 21. Има ли значение вида на физическото лице, получаващо доход от дивидент, за облагането му с окончателен данък?
 22. Облагат ли се приходи от лихви за недължимо внесени или събрани публични задължения и невъзстановен в срок ДДС?
 23. Как се отразяват необлагаемите приходи в годишната данъчна декларация?
 24. Непризнат разход ли са разходите за дарения?
 25. Кои са непризнати разходи по ЗКПО?
 26. Как се отразяват разходите, несвързани с дейността в годишната данъчна декларация?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: