Данъчни облекчения по ЗКПО

дата: 03.07.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 39 мин.

гледания: 44

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Според ЗКПО в България има приети немалко данъчни облекчения. Семинарът се фокусира върху излагането на видовете облекчения и условията за тяхното прилагане. Оказва се, че понякога условията са толкова обременяващи, че е практически много трудно да се ползва облекчението. В други случаи финансовият ефект от данъчното облекчение е нищожен. Разгледани са по-конкретно следните теми:

 • Лица, освободени от облагане с корпоративен данък;
 • Данъчни облекчения за дарения;
 • Облекчения за наемане на безработни лица – трайно безработни, възрастни, лица с увреждания;
 • Ускорена данъчна амортизация и признаване еднократно като данъчен разход на стойността на дълготраен нематериален актив;
 • Преотстъпване на данък;
 • Данъчно облекчение за земеделски производители – условия за ползване;
 • Данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с висока безработица;
 • Условия за ползване на минимална държавна помощ;
 • Условия за ползване на държавна помощ за регионално развитие.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какви са видовете данъчни облекчения по ЗКПО?
 2. Как се декларират данъчни облекчения по ЗКПО?
 3. Кои са основанията за освобождаване от корпоративен данък по ЗКПО?
 4. Как се облага стопанската дейност на юридически лица с нестопанска цел?
 5. Кои лица са освободени от корпоративен данък изобщо?
 6. Отчитат ли се отсрочени данъци при освобождаване от данък по ЗКПО?
 7. Какво представлява намаляване на корпоративен данък по ЗКПО?
 8. Какви са условията за ползване на данъчни облекчения за намаляване на корпоративния данък?
 9. Има ли данъчни облекчения за назначаване на безработни и лица с намалена работоспособност?
 10. Има ли данъчни облекчения за назначаване на безработни лица над 50 год. възраст?
 11. На какви лица трябва да се дарява, за да се ползва данъчно облекчение?
 12. Какви са допустимите граници за ползване на данъчни облекчения за дарения?
 13. В кои случаи се ползва данъчно облекчение от търговия с финансови инструменти?
 14. Кога може да се прилага ускорена данъчна амортизация?
 15. Какъв е максималният размер на ускорената данъчна амортизация?
 16. Придобиването на кои дълготрайни активи може да бъде признато като разход още при самото им придобиване?
 17. Как се облагат по ЗКПО специализираните предприятия на лица с увреждания?
 18. Как се облагат по ЗКПО земеделските производители?
 19. Кога е възможно нематериален актив от развойна дейност да бъде признат като данъчен разход, а счетоводно да се амортизира?
 20. Какво представлява преотстъпване на корпоративен данък
 21. Кой и при какви условия има право на преотстъпване на корпоративен данък?
 22. Какво се случва, ако данъчно задължено лице не успее да покрие условията за преотстъпване на корпоративен данък?
 23. В чия полза може да се преотстъпи корпоративен данък?
 24. До колко процента от дължимия корпоративен данък може да се преотстъпи?
 25. Как се изчислява преотстъпения данък и стойността на инвестицията в нови активи при земеделски производител?
 26. Каква е санкцията при неизпълнение на условията за преотстъпване на корпоративен данък?
 27. Какъв е размерът на данъчното облекчение за предприятия инвестиращи в общини с висока безработица?
 28. Какви са условията за ползване на минимална държавна помощ?
 29. В какво се изразява държавната помощ за регионално развитие и при какви условия може да се получи?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: