Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

дата: 17.11.2015

лектор: Доника Маринова

продължителност: 55 мин

гледания: 203

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Определение за бизнес комбинация.
 • Определения за преобразуване, придобиване, сливане, вливане, разделяне, отделяне и несъстоятелност.
 • Дружества под общ контрол, които са извън обхвата на бизнес комбинациите.
 • Какви активи и пасиви могат да бъдат обект на бизнес комбинация – могат да сменят собственика си в резултат на бизнес комбинация.
 • Идентификация и оценка на придобити активи и поети пасиви в резултат на бизнес комбинация.
 • Разпределение на покупната цена върху придобитите активи и пасиви.
 • Счетоводно отчитане на преобразуване, придобиване, сливане, вливане, разделяне, отделяне и несъстоятелност.
 • Данъчни ефекти при вливане, сливане, разделяне и отделяне – в отчуждаващото и приемащото предприятие.
 • ДДС ефекти при активи, които са сменили собственика си при бизнес комбинация – в отчуждаващото и приемащото предприятие.
 • Положителна търговска репутация от бизнес комбинация и оценка на нейната стойност.



Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: