Данъчни амортизируеми активи по ЗКПО – част ІІ

дата: 15.05.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 04 мин.

гледания: 69

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Темите за данъчни амортизируеми активи, данъчен амортизационен план и признаване на данъчни амортизации често са твърде проблематични в практиката. В две отделни част е направено цялостно разглеждане на темата. В дискусията често се преплитат счетоводната и данъчната трактовка на проблемите. Дадени са множество практически примери за осчетоводяването и данъчното третиране на определени транзакции, свързани с амортизируеми активи. В част ІІ са разгледани следните теми:

 • Кратко представяне на проблемите, дискутирани в част І;
 • Случаи, при които е позволена промяната на стойностите на активите в данъчния амортизационен план (ДАП);
 • Начин на отразяване на корекциите в ДАП и в годишната данъчна декларация по ЗКПО;
 • Случаи, при които не се позволява промяната на стойностите на активите в ДАП;
 • Счетоводно отразяване и данъчно третиране на обезценки, преоценки, приходи и разходи по повод на дарение (финансиране), провизии в стойността на актива, регистрация по ЗДДС и ползване на данъчен кредит за активите в ДАП;
 • Данъчни преобразувания в годишната данъчна декларация – амортизации и отписвания;
 • Специфични случаи на отписвания от ДАП;
 • Данъчно непризнати разходи от отписване на амортизируеми активи.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Може ли да се увеличи стойността на актива в Данъчния Амортизационен План, ако са направени последващи разходи, като актива не е отписан нито от Данъчния Амортизационен План, нито от Счетоводния Амортизационен План?
 2. Кое не е данъчен амортизируем актив?
 3. Как се формира данъчната амортизируема стойност?
 4. Могат ли данъчните амортизационни норми да са по-малки от посочените в ЗКПО?
 5. Кога и как могат да се сменят данъчните амортизационни норми?
 6. Как се прави и по какви критерии класификацията на активите?
 7. Кога започва начисляването на данъчните амортизации?
 8. Кога се преустановява начисляването на данъчни амортизации?
 9. Кога се отписват активи от Данъчния Амортизационен План?
 10. Може ли и как да се променят стойностите в Данъчния Амортизационен План?
 11. Може ли да се правят корекции в Данъчния Амортизационен План за предходни години?
 12. Ако се направи обезценка за счетоводни цели на един актив, как ще се отрази тази разлика в стойностите на данъчните амортизации?
 13. Какво е възстановима стойност на актив?
 14. Какво е данъчното и счетоводно третиране на направена обезценка на активи?
 15. Какъв данъчен ефект има, когато счетоводните и данъчните разходи за амортизация се различават?
 16. Правят ли се корекции в Данъчния Амортизационен План, когато има промяна в счетоводната политика?
 17. Може ли да се направи корекция в Данъчния Амортизационен План на актив, който е заведен преди регистрация по ЗДДС?
 18. Признават ли се за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки?
 19. Признават ли се за данъчни цели приходи и разходи по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив?
 20. Как се отчита придобиването и амортизирането на актив, за който е получено финансиране, за данъчни и счетоводни цели?
 21. Как се отразяват провизиите, свързани с дълготраен актив, на данъчните амортизации?
 22. Кога и как се признават данъчни разходи за направени провизии, във връзка с рекултивиране на актив, както и разходите за данъчни амортизации?
 23. Как се отразява за счетоводни и данъчни цели установена липса на дълготраен актив?
 24. Какви са преобразуванията в данъчната декларация при установена липса на дълготраен актив?
 25. Какви са преобразуванията в данъчната декларация при брак на дълготраен актив?
 26. Кога не се прави преобразуване с балансовата и данъчната стойност на отписаните активи?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: