Данъчна основа за начисляване на ДДС

дата: 15.05.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 30 мин.

гледания: 86

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Темата за данъчната основа е в основата на коректното изчисляване на сумата на ДДС, дължим по доставката. Проблематиката е изяснена с помощта на множество практически примери. Разгледани са следните теми:

 • Същността на данъчната основа и смисъла от нейното определяне;
 • Елементи на данъчната основа – проблеми, решения, практика;
 • Разграничение между сумите, върху които се начислява ДДС и тези, върху които не се начислява;
 • Данъци и такси, субсидии и финансирания, съпътстващи разходи, опаковъчни материали, гаранционно обслужване, лихви и неустойки, търговски отстъпки и намаления, разходи по договори за лизинг, плащания от чуждо име;
 • Данъчна основа при бартер;
 • Данъчна основа при услуги с продължително изпълнение;
 • Последваща промяна на данъчната основа – случаи и документиране;
 • Ограничения на данъчната основа – цена на придобиване, себестойност, направени преки разходи, пазарна цена;
 • Случаи на приложение на пазарната цена като данъчна основа при сделки между свързани лица.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какво представлява ”данъчна основа” по смисъла на ЗДДС?
 2. Какво включва данъчната основа?
 3. Как се изчислява данъчната основа при продажба на недвижим имот?
 4. Включва ли се адвокатския хонорар при изчисляване на данъчната основа във връзка с продажба на недвижим имот?
 5. При продажба на сграда, данъчната основа включва ли комисионната на брокера?
 6. Включват ли се субсидиите и финансиранията при изчисляване на данъчната основа?
 7. Кои са съпътстващи разходи към една доставка и как се включват в данъчната основа?
 8. Включват ли се в данъчната основа опаковачните материали и контейнерите?
 9. При ВОП, когато стоката пристига в опаковка, за която се събира екотакса, трябва ли при самоначисляването на ДДС да се включи и стойността на опаковката в данъчната основа?
 10. Включва ли се в данъчната основа застраховка, която се прави от получателя на стока чрез застраховател?
 11. Как се изчислява данъчната основа при доставка на СМР с гаранция?
 12. Как ще се документира плащането на гаранцията по СМР след изтичане на договорения срок?
 13. Ако се окаже, че реалните разходи за отстраняване на дефект по СМР са по-големи от договорената гаранция, как се документира това и как ще се облага с ДДС?
 14. Кои елементи по доставката са изрично изключени от данъчната основа?
 15. Включват ли се в данъчната основа лихви и неустойки?
 16. Кога лихвите и неустойките са с обезщетителен характер и кога със санкционен?
 17. Начислява ли се ДДС върху лихва за забавено плащане?
 18. Как се отразява на данъчната основа предоставената търговска отстъпка?
 19. Как се документира търговска отстъпка, ако е дадена в момента на доставката или в последващ момент, след постигане на определен оборот?
 20. Какъв е смисълът от нулева фактура, след като е направено 100% авансово плащане, за което е издадена фактура?
 21. Как се формира данъчната основа при договор за лизинг?
 22. Отразяват ли се върху коефицента за частичен данъчен кредит онези допълнителни разходи, които не се включват в данъчната основа при лизинг?
 23. Включват ли се в данъчната основа на доставка разходите, платени от чуждо име и за чужда сметка?
 24. Как се формира данъчната основа при бартер?
 25. Как се документира бартер?
 26. Как ще се документира бартер, ако двете доставки ще се осъществят през различни данъчни периоди?
 27. Как се определя данъчната основа при доставка на услуга, която продължава повече от една година?
 28. В кои случаи може да има намаление или увеличение на данъчната основа?
 29. Как се документира намалението или увеличението на данъчна основа?
 30. В кои случаи данъчната основа не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването или себестойността?
 31. Има ли ограничение за формиране на данъчната основа при продажба на УПИ?
 32. Какво е ограничението при формиране на данъчна основа, когато се предоставят безвъзмездни услуги?
 33. В кои случаи пазарната цена е данъчната основа при доставка?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: