Данъчно осигурителен контрол

дата: 19.11.2013

лектор: Доника Маринова

продължителност: 31 мин

гледания: 49

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Кой извършва Данъчно осигурителен контрол? Как се извършва?
 • Какво представлява проверката и каква е разликата с ревизия? Какво се установява с нея и какво не?
 • Как се извършва обезпечаването на доказателства при проверка и ревизия?
 • Как се образува ревизионното производство?
 • От кой се издава заповедта за възлагане на ревизия (ЗВР)? Какво е нейното съдържание? Особености при връчване и изменение на ЗВР.
 • Има ли срок за извършване на ревизията? Има ли начини той да бъде удължаван?
 • Кога е възможно спирането на ревизионното производство?
 • Кога производствотo може да се възобнови или прекрати?
 • Има ли изисквания за мястото на провеждане на ревизията?
 • Кой изготвя ревизионния доклад? Има ли срок за връчването му?
 • Може ли лицето получило РД да отправи възражение? В какъв срок?
 • Какво съдържа Ревизионния доклад?
 • Особености при издаването на Ревизионен акт? Какво съдържа РА? Срок за връчване?
 • Защо и как се налага предварително обезпечаване на вземанията? Върху какво се налагат те?
 • Ревизия при особени случаи – от какво се определя данъчната основа за облагане с данъци?
 • Установяване на недекларирани печалби и доходи?
 • Особени правила за ревизии. Ревизия при несъстоятелност. Ревизия при правоприемство.
 • Изпълнение на Ревизионния акт.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: