Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

дата: 21.11.2017

лектор: Доника Маринова

продължителност: 67 мин

гледания: 31

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво означава бизнес комбинация?
 • Какво е разликата между стопанската дейност и продажба на актив?
 • Разлики между националния (НСС 22) и международния счетоводен стандарт (МСФО 3);
 • Извършване на бизнес комбинация чрез холдинг или консорциум по националните стандарти;
 • Бизнес комбинация по прекратяване на едно или повече от комбиниращите предприятия;
 • Изпълнение на бизнес комбинация по международните стандарти;
 • Има ли бизнес комбинация при промяна на правната форма?
 • Какво означава понятието контрол?
 • Контролиращ дял върху правата на власт;
 • Колко вида контрол има по националния стандарт?
 • Понятия за преобразуване по Търговския закон и ЗКПО;
 • Кое не е бизнес комбинация според международния и националния стандарт?
 • Каква в същността на бизнес комбинацията?
 • Кои са обектите на бизнес комбинацията?
 • Коя е датата на бизнес комбинацията?
 • Оценка на активи и пасиви;
 • Какво представлява положителната репутация според националния и международния стандарт?
 • Какво представлява отрицателната репутация според националния и международния стандарт?
 • Какви са данъчните ефекти при бизнес комбинации по ЗКПО и ЗДДС?
 • Признават ли се разходите за преобразуване за данъчни цели?
 • Оповестявания;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: