Актуални Въпроси по ЗКПО и ЗДДС – част I

дата: 23.10.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 03 мин.

гледания: 433

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Този семинар е посветен само на отговори на актуални въпроси по ЗКПО и ЗДДС, които са зададени от участници в семинара, без да са обвързани с конкретни теми.

Разгледани въпроси и примери от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Каква е данъчната ставка на ДДС, която хотел начислява за предоставените нощувки?
 2. Какъв процент ДДС се ползва като данъчен кредит за разходите за експлоатация на хотел?
 3. Частичен или пълен данъчен кредит ползва хотелиер за разходите си за експлоатация на хотела?
 4. Кога едно дружество ползва частичен данъчен кредит за покупките?
 5. За кои покупки се ползва частичен данъчен кредит?
 6. Какъв % ДДС ще се начисли при продажбата на туристически пакет, включващ нощувка, консумация в ресторанта и спа услуги в хотела?
 7. Има ли специфика при продажба на хотелска сграда, която е на повече от 5 години и продавачът има ли право на избор при начисляване на ДДС, когато я продава?
 8. Как се прави корекция на данъчен кредит при продажба на сграда на повече от 5 години?
 9. Прави ли се корекция на ползвания данъчен кредит за разходите, свързани с експлоатацията на хотел, когато същия се продава?
 10. Кога се начислява ДДС при продажба на апартамент на изплащане за няколко години?
 11. Има ли право на данъчен кредит фирма, която извършва консултантски услуги само на клиенти, които са юридически лица от страна в ЕС?
 12. Дължи ли се данък при източника от българско дружество, което получава фактура от дружество в страна в ЕС за дизайн (авторско възнаграждение) и може ли да се приложи СИДДО?
 13. Какъв процент данък при източника се дължи от българско дружество, което изплаща доход на дружество в страна от ЕС?
 14. Като разход или като актив за данъчни и счетоводни цели по МСС се отчита поставената топло и хидроизолация за 10 хил. лв. в сграда за 1 млн. лв.? Сградата се отдава под наем и наемът няма да се увеличава.
 15. Като текущ ремонт или като увеличение стойността на актива ще се отчете подмяната на душ батерии и плочки в хотел?
 16. Като текущ разход или като отделен актив ще се отчита озеленяването на сграда, което се подменя на всеки 3 години?
 17. Може ли да се приложи специалният ред за облагане на маржа на стоки втора употреба, когато регистрирана по ЗДДС фирма купува стар автомобил от физическо лице и веднага след това го продава?
 18. Кога едно дружество се класифицира като дилър на стоки втора употреба?
 19. Как се документира и декларира продажбата на стоки втора употреба, при прилагане на специалния ред за облагане на маржа?
 20. Отразяват ли се върху коефициента за частичен данъчен кредит извършените доставки, за които се прилага специалния ред за облагане на маржа на цената?
 21. Как се прилага режима на специалния ред за облагане на маржа на цената при плащане на вноски?
 22. Налага ли се корекция на данъчен кредит или се начислява ДДС в пълен размер при отписан ремонт на нает актив поради прекратяване на договора за наем преди да са изтекли 3 години?
 23. Кой определя пазарната цена при отписване на ремонт на нает актив, поради прекратяване на договора за наем преди да са изтекли 3 години?
 24. Трябва ли да се самоначислява ДДС с протокол за придобивания, които не са документално обосновани?
 25. Може ли да се ползва данъчен кредит за покупки, които не са документално обосновани?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: