Дискусионен панел

дата: 18.10.2016

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 10 мин

гледания: 27

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Имаме митническа декларация издадена през юли 2016 г. До днес все още не е платен ДДС и мито към митническо учреждение. В дневника за м. Юли 2016 г. тази митническа декларация не е включена. До края на август фирмата няма да може да плати данъка, вероятно и септември. Сумата е голяма.
  До кой месец трябва да включа тази декларация в дневника за покупки? Притеснява ме, че ако сега включа в дневника за м. 08 ще излезе възстановяване на ДК, а все още не сме платили към митницата.
 • Фирма ЕТ, нерегистрирана по ДДС, ползва помещение под наем. Разходите за ток се плащат от фирмата, но фактурите от ЧЕЗ са на името на физическото лице-наемодател. Може ли тези разходи да са разход на фирмата?
 • През м. Юли самоосигуряващо се лице получава възнаграждение за положен личен труд в ЕООД за периода Януари – Юли 2016г. При изчисляване на дължимият данък, могат ли да се приспаднат внесените осигуровки за периода Януари-Юли? Трябва ли СОЛ да подаде декларация по чл.55 за трето тримесечие? Включва ли се изплатеният доход в Деклаарция 1?
 • Декларация образец ОКД5 - обвързана ли е с начисляването и изплащането на възнаграждение на собственик и управител на ЕООД?
 • Фирмата ни се занимава с продажби на облекло. Нямаме регистрация по ДДС. Отскоро направихме сайт и продаваме онлайн с доставки по куриерска служба за страната. Още нямаме продажби извън страната. Попадаме ли в хипотеза "дистанционни доставки" и съответно трябва ли да сме регистрирани по ДДС?
 • Как мога да върна суми платени в брой на клиенти отчетени с касов бон в предходен месец? Фирмата е регистрирана по ДДС.
 • Управител на две фирми ЕООД се осигурява по Договор за управление и контрол, във  всяко от двете дружества, на минималния осигурителен доход за длъжността - управител.
  Възможно ли е да започне се осигурява като самоосигуряващо се лице от началото на някой от следващите месеци?
 • За годината дружество има приходи 5000 лв., разходи 1100 лв. и съответно счетоводна печалба 3900 лв. В разходите са включени 100 лв. представителни разходи, свързани с дейността. За опростяване на изчисленията, счетоводната печалба е равна на данъчната печалба.
  В ГДД по чл. 92 от ЗКПО декларира 390 лв. корпоративен данък и 10 лв. данък върху разходите, общо 400 лв. От тези изчисления излиза, че
  100 лв. представителни разходи все едно не са признати за данъчни цели.  Правилни ли са разсъжденията? Посочват ли се представителните разходи в намаление на счетоводния финансов резултат в ГДД?


 • Всички семинари от тази дата

  Начини на осигуряване на самоосигуряващи се лица; Подаване на данни и декларации за осигуряване; Видове осигуряване – разлики в осигурените рискове; Осигурителни вноски и...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 37 мин

  гледания: 136

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Размер и разпределение на осигурителните вноски; Определяне на минималния размер на осигурителния доход; Приоритет и поредност на доходите от различни трудови дейности.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 28 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обхват на МСС 18; Момент на признаване на приход и критерий, които трябва да са изпълнени; Оценяване на приход; Специфични сделки; Данъчни ефекти свързани с приходите.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 26 мин

  гледания: 81

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания: 27

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: