Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

дата: 07.08.2018

лектор: Иван Георгиев

продължителност: 41 мин

гледания: 76

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Същност на Данък добавената стойност (ДДС);
 • Кой е платец на ДДС?
 • Облагаеми доставки;
 • Доставки на далекосъобщителни услуги;
 • Безвъзмездни и облагаеми доставки;
 • От кого се дължи ДДС при дерегистрация по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)?
 • Какво е характерно при доставка с обратно начисляване на данъка?
 • В кои случаи може да не се начислява ДДС?
 • Доставки облагаеми с нулева ставка на ДДС;
 • Как се определя данъчното задължение?
 • В кои случаи се издават фактури?
 • Какви са основанията за неначисляване на ДДС?
 • Какви са условията за прилагане на механизма Самофактуриране;
 • Как се издават протоколи?
 • Как се случва декларирането и внасянето на ДДС – Дневник за продажбите и Дневник за покупките?
 • Данъчен период;
 • Как се коригира справка-декларация по ДДС?
 • Кога се подава VIES декларация и каква информация съдържа тя?
 • Процедура по прихващане, внасяне или възстановяване на ДДС?
 • Срокове за спиране и възобновяване на процедура по възстановяване на ДДС;
 • Санкции.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: