1. Отчитане на инвестиционни имоти

  Определяне на стойността на придобиване на ИИ (инвестиционен имот); Последващо оценяване и отчитане; Трансфер на ИИ в ДМА и обратно; Счетоводни и данъчни амортизации; Преоценки на ИИ.

  дата: 19.06.2018

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 7

 2. Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък; Данък върху таксиметров превоз на пътници.

  дата: 19.06.2018

  лектор:

  продължителност: 54 мин

  гледания: 3

 3. Дискусионен панел

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 19.06.2018

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания:

 4. Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане

  Основания за полагане на извънреден труд (ИТ); Допустима продължителност на ИТ; ИТ за работници с намалено работно време или СИРВ; Процедура за полагане на ИТ; Заплащане на ИТ; Компенсиране на ИТ; Зачитане на ИТ за осигурителен стаж.

  дата: 05.06.2018

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 33

 5. Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях

  Какви са правомощията на проверяващите; Най-честите причини за проверки; Кои документи е желателно да се съхраняват на обекта; Видове инструктаж, как се провежда, с какво се удостоверява; Кои клаузи в Трудовия договор могат да създадат проблеми.

  дата: 05.06.2018

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 51 мин

  гледания: 6


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: