1. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък - Част I

  Определяне на данъчния финансов резултат; Непризнати счетоводни разходи за данъчни цели; Непризнати счетоводни приходи; Данъчни постоянни разлики.

  дата: 05.02.2019

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 51 мин

  гледания: 11

 2. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък - Част II

  Данъчни временни разлики; Регулиране на слабата капитализация; Пренасяне на данъчна загуба; Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО.

  дата: 05.02.2019

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 33 мин

  гледания: 3

 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

  Общи принципи за изготвяне на ГФО; Какво съдържа ГФО; Техники и контроли при съставяне на ФО; Представяне на ФО по МСС и НСС; Съставители на финансови отчети; Задължителен финансов одит; Публикуване на ГФО.

  дата: 05.02.2019

  лектор:

  продължителност: 73 мин

  гледания:

 4. Промените в осигурителното законодателство за 2019 год.

  Новия ЗБДОО за 2019 г.; Промени в минималния осигурителен доход; Промени в осигурителните вноски; Има ли промени при обезщетенията; По-важни срокове в началото на 2019 г.; Промени в КСО; Промени в нормативните актове по прилагането на КСО.

  дата: 22.01.2019

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 34 мин

  гледания: 94

 5. Промените в ЗДДС за 2019 год.

  Нови моменти при определяне на място на изпълнение при доставка на далекосъобщителни услуги и електронни услуги; Нови моменти при определяне на данъчната основа по реда на чл. 26 и данъчното третиране на доставките на ваучери

  дата: 22.01.2019

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 37 мин

  гледания: 50


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: