1. Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част II

  Промени при дерегистрация по ЗДДС; Промени в еднократните и ежегодните корекции на ползван данъчен кредит; Уточнения по повод показателите за изчисляване на корекциите.

  дата: 06.03.2018

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 13 мин

  гледания: 7

 2. Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част III

  Измененията свързани с предоставяне на обезпечения при течните горива; Акцизи и складодържатели на течни горива; Квалифициране на златните монети като инвестиционно злато.

  дата: 06.03.2018

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 24 мин

  гледания: 7

 3. Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част IV

  При какви обстоятелства може да бъде запечатан търговски обект; Издаване на касов бон при плащане с карта; Предстоящи промени Режимът MOSS през 2019 г.; Предстоящи промени при дистанционни продажби; Предстоящи промени при вътреобщностната търговия.

  дата: 06.03.2018

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 22 мин

  гледания: 6

 4. Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Промените в ЗКПО

  Промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане за 2017-та; Корекция на допуснати грешки; Данъчна практика при данъчно задължените лица без дейност.

  дата: 20.02.2018

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 29 мин

  гледания: 85

 5. Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Данъчни постоянни разлики

  Данъчни постоянни разлики – най-често срещани и прилагани; Кои разходи могат да бъдат признати като командировъчни; Разходи, несвързани с дейността; Непризнати приходи за данъчни цели.

  дата: 20.02.2018

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 45 мин

  гледания: 68


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: