1. Промени в осигурителното законодателство – част I

  Промените при длъжностите; Определяне на авансовите вноски при самоосигуряващите се; Мин. размери на соц. пенсия и обезщетенията за безработица; Последователността при внасяне на осигурителните вноски; Промени при осигурителния стаж.

  дата: 21.03.2017

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 39 мин

  гледания: 72

 2. Промени в осигурителното законодателство – част II

  Промени при пенсиониране; Как се доказва стаж; Размер на осигуровките за здравно осигуряване; Промени в Декларация образец 1; Промени в Наредба № 5 от 01.04.2017 г.

  дата: 21.03.2017

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 35 мин

  гледания: 10

 3. Промени в ЗДДФЛ – част I

  Необлагаеми доходи от хазарт; Данъчни облекчения за безкасови плащания; Данъчни облекчения за деца с увреждания; Декларация по чл. 29а, ал. 4.

  дата: 21.03.2017

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 41 мин

  гледания:

 4. Промени в ЗДДФЛ – част II

  Промени при извършване на апорт в дружество; Облагане на доходи от чужбина с окончателен данък; Условия за ползване на отстъпка от годишния данък, деклариран в ГДД.

  дата: 21.03.2017

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 47 мин

  гледания:

 5. Промени в ЗКПО, касаещи данъчното приключване за 2016 г.

  Корекции на ГДД; Промените във връзка с юрисдикциите с преференциален данъчен режим; Промени при Данъка върху разходите; Лично ползване по ЗКПО; Облекчено документиране на разходите по превозните средства.

  дата: 07.03.2017

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 38 мин

  гледания: 153


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: