1. Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Данъчни постоянни разлики

  Данъчни постоянни разлики – най-често срещани и прилагани; Кои разходи могат да бъдат признати като командировъчни; Разходи, несвързани с дейността; Непризнати приходи за данъчни цели.

  дата: 20.02.2018

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 45 мин

  гледания: 33

 2. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част I

  Кой плаща корпоративен данък; Срокове за деклариране и за плащане; Промени в сила от 01.01.2018г.; Определяне на Данъчен Финансов Резултат; Данъчни постоянни разлики

  дата: 06.02.2018

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 38 мин

  гледания: 109

 3. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II

  Данъчни временни разлики; Суми участващи при формиране на ДФР; Прехвърляне на данъчна загуба; Авансови вноски; Избягване на двойното данъчно облагане.

  дата: 06.02.2018

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 37 мин

  гледания: 26

 4. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

  Същност, цел и видове финансовите отчети; Общи принципи и изисквания към ФО; Приложима счетоводна база; Какво включват финансовите отчети; Отговорности и срокове за изготвянето им; Извършване на независим финансов одит.

  дата: 06.02.2018

  лектор:

  продължителност: 44 мин

  гледания: 74

 5. Правна рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 за обработването и обмена на лични данни на физически лица (GDPR)

  Кой е администратор на лични данни и кой обработващ; Увеличаване правата на потребителите; Задължение за поддържане на регистри; Определяне на Длъжностно лице (DPO); Глоба от 20 млн евро при нарушения.

  дата: 06.02.2018

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 20 мин

  гледания: 32


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: