1. Отчитане на земеделско производство

  Обхват на МСС 41, основни понятия и основни принципи; Критерии за признаване и оценяване; Калкулиране на себестойността на земеделска продукция; Данъчни особености, свързани със земеделието.

  дата: 04.12.2018

  лектор: Иван Георгиев

  продължителност: 42 мин

  гледания: 5

 2. Обезщетение на гражданите за вреди причинени от държавата и общините

  При какви случаи може да се търси обезщетение; Процедура и компетенти органи; Подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека.

  дата: 04.12.2018

  лектор: адв. Цветан Терзийски

  продължителност: 44 мин

  гледания: 9

 3. Дискусионен панел

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 04.12.2018

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 5

 4. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

  Видове платен годишен отпуск; Размер на отпуска; Прекъсване на ползването на отпуск; Отлагане на ползването; Погасяване на правото за ползване на ПГО; Парично компенсиране на ПГО; Отчитане на ползваните отпуски.

  дата: 20.11.2018

  лектор: Димона Стоянова

  продължителност: 24 мин

  гледания: 38

 5. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

  Видове бизнес комбинации; Обекти на БК и оценката им; Репутация – оценка, тестове за обезценка; Счетоводно отчитане и данъчни ефекти; Одиторска проверка при БК; По-важни оповестявания

  дата: 20.11.2018

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 71 мин

  гледания: 5


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: