1. Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход

  Определяне на минимален и максимален осигурителен доход; Поредност при осигуряване по различни дейности; Срок за плащане на осигурителните вноски; Санкции.

  дата: 17.10.2017

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 25 мин

  гледания: 7

 2. Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

  Кои лица са задължени за подаване на Декларация образец 1 и 6; Каква информация съдържат те; Сроковете за подаване; Кодове за корекции; Срокове и ограничения за коригиране.

  дата: 03.10.2017

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 19 мин

  гледания: 18

 3. Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

  Кои лица са задължени по ЗМИП; По важни срокове по ЗМИП; Как се идентифицират клиенти, сделки и операции; Ограничения при плащане в брой.

  дата: 03.10.2017

  лектор: адв. Цветан Терзийски

  продължителност: 44 мин

  гледания: 9

 4. Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

  Обхват на стандарта за обезценка МСФО 36; Отчитане на активи след придобиване; Индикатори за извършване на обезценка; Кои активи се тестват за обезценка; Определяне на стойности; Търговска репутация; Възстановяване на загуба от обезценка.

  дата: 03.10.2017

  лектор: Величка Павлова

  продължителност: 42 мин

  гледания: 6

 5. Дискусионен панел

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 03.10.2017

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 15 мин

  гледания: 4


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: