1. Данъци на Физически Лица – Годишна Данъчна Декларация за 2017 г. - Част II

  Как се формира данъчната основа; Облагане с авансов данък; Задължение за преизчисляване на годишна данъчна основа; Документи, които трябва да приложим за ползваните годишни данъчни облекчения.

  дата: 09.01.2018

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 58 мин

  гледания: 11

 2. Осигуряване на самоосигуряващи се лица

  Деклариране при започване на дейност като самоосигуряващо се лице; Осигуряване като пенсионер; Подаване на декларация; Болничен на самоосигуряващо се лице; Внасяне на осигурителните вноски; Подаване на Декларация образец 6; Санкции при забава на вноски.

  дата: 09.01.2018

  лектор:

  продължителност: 34 мин

  гледания: 17

 3. Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти (за изминалата год.) - Част I

  Промени във връзка с декларирането по ЗКПО; Независима икономическа дейност; Разходи в натура и лично ползване; Промени в ЗДДФЛ; Промени при безкасови плащания; Промени в облагането на земеделските производители.

  дата: 19.12.2017

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 40 мин

  гледания: 132

 4. Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти (за изминалата год.) - Част II

  Промените в ЗДДС за 2017; Стимулиране на дарителството на хранителни стоки; Пропорционално приспадане на данъчен кредит; Определяне на частичния данъчен кредит; Корекции при липси и брак; Промени при неперсонифицираните дружества.

  дата: 19.12.2017

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 68 мин

  гледания: 21

 5. Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на Годишна данъчна декларация - Част I

  Кой има задължение за подаване на ГДД; Как се попълва и как се подава ГДД; Определяне на годишният данъчен резултат; Преобразуване на счетоводния финансов резултата; Липси и брак; Пренасяне на данъчна загуба.

  дата: 19.12.2017

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 42 мин

  гледания: 26


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: