1. Данък при източника

  Кои са задължени лица за данъка при източника; Кои доходи се облагат; Как се формира данъчна основа; Как се плаща и декларира данъка; Санкции.

  дата: 03.04.2018

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 32

 2. Двойно данъчно облагане. Същност и процедури за неговото избягване.

  Печалби и доходи с източник България и чужбина; Процедури по прилагане; Възможни данъчни конфликти и тяхното решаване чрез СИДДО; Методи за избягване на двойното данъчно облагане.

  дата: 03.04.2018

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 56 мин

  гледания: 8

 3. Правна рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 за обработването и обмена на лични данни на физически лица (GDPR)

  Кой е администратор на лични данни и кой обработващ; Увеличаване правата на потребителите; Задължение за поддържане на регистри; Определяне на Длъжностно лице (DPO); Глоба от 20 млн евро при нарушения.

  дата: 03.04.2018

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 35 мин

  гледания: 7

 4. Промените в ЗДДФЛ за 2018 год. - Част I

  Годишното облагане и деклариране на доходите, придобити от физически лица през 2017 г. Особености и нови моменти.

  дата: 20.03.2018

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 45 мин

  гледания: 16

 5. Промените в ЗДДФЛ за 2018 год. - Част II

  Годишни задължения за платците на доходи през 2017 г. Дискусия по други актуални теми от практиката по прилагане на ЗДДФЛ.

  дата: 20.03.2018

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 8


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: