1. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II

  Данъчни временни разлики; Суми участващи при формиране на ДФР; Прехвърляне на данъчна загуба; Авансови вноски; Избягване на двойното данъчно облагане.

  дата: 06.02.2018

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 37 мин

  гледания: 7

 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

  Същност, цел и видове финансовите отчети; Общи принципи и изисквания към ФО; Приложима счетоводна база; Какво включват финансовите отчети; Отговорности и срокове за изготвянето им; Извършване на независим финансов одит.

  дата: 06.02.2018

  лектор:

  продължителност: 44 мин

  гледания: 13

 3. Промени в данъчното законодателство за 2018 год. - част I

  Корекция на ползван на данъчен кредит; Годишна корекция на актив, който се използва и за лични нужди и заслужебни цели; Доброволна регистрация по ЗДДС, още преди вписването на дружеството.

  дата: 23.01.2018

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 33 мин

  гледания: 46

 4. Промени в данъчното законодателство за 2018 год. - част II

  Промени в Годишната данъчна декларация; Удостоверение от чуждестранна администрация при удържан данък извън България; Деклариране на необлагаеми доходи; Прекратяване на производство по несъстоятелност.

  дата: 23.01.2018

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 26 мин

  гледания: 18

 5. Промени в осигурителното законодателство за 2018 год.

  Нов минималния осигурителен доход; Промени в осигурителните вноски за фонд „Пенсии” и при обезщетенията; Отчитане на извънреден труд; По-важни срокове през 2018 г.

  дата: 23.01.2018

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 54 мин

  гледания: 9


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: