1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

  Извършване на бизнес комбинация чрез холдинг или консорциум; Бизнес комбинация по прекратяване на едно или повече от комбиниращите предприятия; Контролиращ дял върху правата на власт; Оценка на активи и пасиви; Положителна и отрицателна репутация; Данъчните ефекти при бизнес комбинации.

  дата: 21.11.2017

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 67 мин

  гледания: 11

 2. Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък; Данък върху таксиметров превоз на пътници.

  дата: 21.11.2017

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 66 мин

  гледания: 2

 3. Дискусионен панел

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 21.11.2017

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 23 мин

  гледания:

 4. Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на служителя

  Уволнение поради неявяване; Прекратяване при невъзможност работник да изпълнява възложената му работа; Прекратяване с предизвестие от страна на работник; Начини за връчване на предизвестие; Основания за прекратяване без предизвестие.

  дата: 07.11.2017

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 42 мин

  гледания: 6

 5. Отчитане на материалните запаси

  Цел на МСС 2; Първоначална оценка на материалните запаси; Нетна реализируема стойност; Калкулиране на себестойността на продукт и на услуга; Обезценка на материални запаси; Отчитане на брак и липси.

  дата: 07.11.2017

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 55 мин

  гледания: 21


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: