1. Данък върху разходите

  Представителни разходи; Социални разходи; Разходите в натура; Данъчна основа и данъчна ставка за данък върху разходите; Ефекти от начисляване и плащане на данъците.

  дата: 21.05.2019

  лектор: Димона Стоянова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 1

 2. Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък; Данък върху таксиметров превоз на пътници.

  дата: 07.05.2019

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 80 мин

  гледания: 4

 3. Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС, специален ред на облагане с ДДС

  Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС; Специален ред на облагане при обща туристическа услуга; Облагане на маржа на цената; Облагане на доставки на услуги по електронен път от лица, извън ЕС.

  дата: 07.05.2019

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 46 мин

  гледания: 7

 4. Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ) – работа на смени и по график – част I

  Въвеждане на СИРВ; ; Графици; Работно време; Почивки

  дата: 07.05.2019

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 44 мин

  гледания:

 5. Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ) – работа на смени и по график – част II

  Работно време; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при СИРВ; Трудов стаж при СИРВ; Отчет на извънреден труд при СИРВ; Декларация образец 1 при СИРВ; Санкции.

  дата: 07.05.2019

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 43 мин

  гледания:


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: