1. Промени в ЗКПО за 2019 г. – част II

  Промени в директивата за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци

  дата: 05.03.2019

  лектор: Цветана Янкова

  продължителност: 51 мин

  гледания: 10

 2. Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год. – част I

  Новости в ЗБДОО, в социалното осигуряване, в минималната работна заплата, в Кодекса на труда, в списъка с длъжности и професии; Годишно изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица

  дата: 19.02.2019

  лектор: Катя Кашъмова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 43

 3. Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год. – част II

  Промените в КСО, в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; в Наредба № Н-8 и в Наредба № 5.

  дата: 19.02.2019

  лектор: Катя Кашъмова

  продължителност: 37 мин

  гледания: 12

 4. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част I

  Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2018 г. и промените касаещи облагането и декларирането на за 2019 г. Дискусия и примери от практиката по прилагането на ЗДДФЛ.

  дата: 19.02.2019

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 20

 5. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част II

  Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2018 г. и промените касаещи облагането и декларирането на за 2019 г. Дискусия и примери от практиката по прилагането на ЗДДФЛ.

  дата: 19.02.2019

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 33 мин

  гледания: 8


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: