1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения

  Начини на придобиване на ДМА; Определяне стойността на придобиване; Методи за амортизация; Преоценка и обезценка; Отписване на ДМА.

  дата: 21.08.2018

  лектор: Момчил Николов

  продължителност: 36 мин

  гледания: 10

 2. Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори

  Определяне на минимален и максимален осигурителен доход; Поредност при осигуряване по различни дейности; Срок за плащане на осигурителните вноски; Санкции.

  дата: 07.08.2018

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 1

 3. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

  Какво трябва да съдържа жалбата; Основанията за оспорване на рев. акт; Какви доказателства са допустими; Сроковете за обжалване.

  дата: 07.08.2018

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 32 мин

  гледания: 15

 4. Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

  Характеристика на ДДС; Кога ДДС се дължи от доставчиците и кога от получателите; Доставки се с нулева ставка на ДДС; Самофактуриране; Протоколи за начисляване на ДДС; Справка-декларация по ЗДДС; VIES декларация; Приспадане и възстановяване на ДДС.

  дата: 07.08.2018

  лектор: Иван Георгиев

  продължителност: 41 мин

  гледания:

 5. Дискусионен панел

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 07.08.2018

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания:


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: