1. Обезщетения при съкращения и оставане без работа

  Обезщетение при прекратяване на ТПО при невиновност от страна на работник и работодател; Уволнение при закриване на предприятие, при съкращаване на щата, при намаляване на обема от работа, при отказ на работник да последва предприятието; Как се определя размерът на обезщетенията по чл. 222 от КТ; Осигуровки и данъци при изплащане на обезщетение за оставане без работа; Деклариране на обезщетението.

  дата: 16.10.2018

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 29 мин

  гледания: 1

 2. Първоначално преминаване към МСФО – ползи и предизвикателства

  Целта на преминаване от национални към международни счетоводни стандарти; Предимства и недостатъци при преминаването от НСС към МСС; Кога предприятията имат задължение да преминат към отчитане по МСС; Стъпки за преминаване към МСС; Данъчни ефекти и оповестявания.

  дата: 16.10.2018

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 29 мин

  гледания:

 3. Дискусионен панел

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 16.10.2018

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 11 мин

  гледания:

 4. Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

  Кои лица са задължени за подаване на Декларация образец 1 и 6; Каква информация съдържат те; Сроковете за подаване; Кодове за корекции; Срокове и ограничения за коригиране.

  дата: 02.10.2018

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 29 мин

  гледания: 56

 5. Дисциплинарна отговорност и дисциплинарни наказания

  Правилник за вътрешния трудов ред; Дисциплинарна отговорност; Трудова дисциплина; Дисциплинарни наказания.

  дата: 02.10.2018

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 28 мин

  гледания: 3


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: