1. Обработване и обмен на лични данни

  Основания за обработка на лични данни; Задължение за поддържане на регистри; Длъжностно лице по защита на личните данни; Права на физическите лица като субекти на данни; Служителите като субекти на данни; Санкции.

  дата: 02.04.2019

  лектор: Цветелина Паскова

  продължителност: 37 мин

  гледания: 7

 2. Данък при източника

  Данъчно задължени лица за данъка при източника; Кои доходи се облагат; Как се формира данъчна основа; Как се плаща и декларира данъка при източника.

  дата: 02.04.2019

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 44 мин

  гледания:

 3. Двойно данъчно облагане. Същност и процедури за неговото избягване.

  Правна сила и тълкуване на СИДДО; Печалби и доходи с източник България и чужбина; Процедури по прилагане на СИДДО; Възможни данъчни конфликти и тяхното решаване чрез СИДДО

  дата: 02.04.2019

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 42 мин

  гледания: 1

 4. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на спедиторски и транспортни услуги

  Aмортизации и обезценка на транспортни средства; Отчитане на автомобилни гуми; Третиране на транспортните услуги по ЗДДС и доказване на нулева ставка; Възстановяване на ДДС, начислен в държава членка при вътреобщностен транспорт; Работно време на шофьори и командировки.

  дата: 02.04.2019

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 1

 5. Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част I

  Ново данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки/услуги. Видове ваучери, данъчно събитие, данъчна основа, документиране на доставките.

  дата: 19.03.2019

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 23 мин

  гледания: 24


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: