1. Отчитане на материални запаси

  Определяне себестойността на материалните запаси (МЗ); Отчитане след първоначално признаване; Определяне на нетната реализируема стойност; Методи за изписване на МЗ; Обезценка и възстановяване на стойността; Брак на МЗ.

  дата: 16.07.2019

  лектор: Димитър Мавродиев

  продължителност: 31 мин

  гледания: 81

 2. Право на данъчен кредит по ЗДДС - пълен, частичен, пропорционален, връщане и корекции

  Право на ДК за придобити активи и извършени разходи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация по ЗДДС.

  дата: 16.07.2019

  лектор: Митко Димов

  продължителност: 54 мин

  гледания: 5

 3. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията

  Счетоводни аспекти при отчетността на електронната търговия; Данъчно третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ; Документиране на получените плащания; Промени засягащи електронните магазини.

  дата: 16.07.2019

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 82 мин

  гледания: 56

 4. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за Болнични и Майчинство

  Кои лица имат право на парично обезщетение от ДОО; Кои са видовете обезщетения; Ред за подаване на документи; Актуални промени от 2017г.

  дата: 02.07.2019

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 48 мин

  гледания: 10

 5. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици

  Избор на вид осигуряване за управители и собственици; Управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик; Други възможни доходи на управителите и съдружниците

  дата: 02.07.2019

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 38 мин

  гледания: 13


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: