1. Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях

  Правомощия на Инспекцията по Труда; Кои са най-честите причини за проверка; Документи, които трябва да има на обекта и документи, които се предоставят след проверката; Съответствие на дати в различните документи; Служебни бележки, книги за инструктаж; Най-честите предписания и санкции налагани от ИТ.

  дата: 04.06.2019

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 66 мин

  гледания: 2

 2. Трудова книжка и трудов стаж

  Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка; Специфични вписвания в трудовата книжка; Зачитане на трудов стаж за допълнително възнаграждение за натрупан трудов стаж; Удостоверяване на трудов стаж при загубване на ТК; Трудов стаж при повече от един работодател едновременно

  дата: 21.05.2019

  лектор: Даниъл Славчев

  продължителност: 33 мин

  гледания: 4

 3. Данък върху разходите

  Представителни разходи; Социални разходи; Разходите в натура; Данъчна основа и данъчна ставка за данък върху разходите; Ефекти от начисляване и плащане на данъците.

  дата: 21.05.2019

  лектор: Димона Стоянова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 11

 4. МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти

  Възникване на МСФО 15; Обхват на стандарта; Единен модел за признаване на приходи; Петстъпков модел за признаване на приходи; Разходи по договори с клиенти; Преминаване към МСФО 15; Представяне и оповестяване.

  дата: 21.05.2019

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 51 мин

  гледания:

 5. Казуси по МСФО 15

  Идентифициране на договори; Определяне на ЗИ; Метод на очакваната стойност; Разходи за постигане на договор и разходи за изпълнение на договор; Актив по договор

  дата: 21.05.2019

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 13 мин

  гледания:


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: