1. Сделки със свързани лица- счетоводно отчитане и данъчни ефекти

  Кои лица са свързани; Трансферно ценообразуване; ДДС ефекти при сделки между свързани лица; Отчитане на заеми между свързани лица; Деклариране на сделки между свързани лица в ГДД.

  дата: 17.09.2019

  лектор: Елизабет Петкова

  продължителност: 31 мин

  гледания:

 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

  Обекти на бизнес комбинации и оценката им; Оценка на репутация, тестове за обезценка; Счетоводно отчитане и данъчни ефекти; Одиторска проверка при БК; По-важни оповестявания

  дата: 03.09.2019

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 77 мин

  гледания: 40

 3. Прекратяване на ТПО по инициатива на работодателя

  Прекратяване в срока за изпитване; Общи основания за прекратяване; Прекратяване от страна на работодателя с и без предизвестие; Дисциплинарно уволнение; Прекратяване срещу уговорено обезщетение; Санкции по Кодекса на труда

  дата: 03.09.2019

  лектор: адв. Цветан Терзийски

  продължителност: 54 мин

  гледания: 17

 4. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

  Общи положения свързани с регистрацията по ЗДДС; Кои са данъчно задължените лица; Видове регистрация - предимства и недостатъци; Процедура по регистрация – документи и срокове; Видове дерегистрация; Кога не е изгодна регистрация по ЗДДС

  дата: 03.09.2019

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 70 мин

  гледания:

 5. Дискусионен панел

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 03.09.2019

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания:


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: