1. Отчитане на материалните запаси

  Определяне себестойността на материалните запаси и методи за изписване; Нетна реализируема стойност на МЗ; Обезценка на МЗ и обръщане на обезценка, данъчни ефекти от обезценка; Брак и липси на МЗ – счетоводно и данъчно отчитане; Оповестявания към отчетите, свързани с МЗ;

  дата: 01.11.2016

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 37 мин

  гледания: 63

 2. Корпоративно облагане, плащане на данъците по ЗКПО, корекция на счетоводни грешки

  Видове данъци; Данъчно задължени лица; Определяне на данъчна основа и данъчни ставки; Срок, начин на деклариране и плащане на данъци; Авансови вноски; Данъчно признаване на приходи и разходи; Корекция на счетоводна грешка.

  дата: 01.11.2016

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 54 мин

  гледания: 69

 3. Дискусионен панел

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 01.11.2016

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17

  гледания: 16

 4. Осигуряване на самоосигуряващи се лица

  Начини на осигуряване на самоосигуряващи се лица; Подаване на данни и декларации за осигуряване; Видове осигуряване – разлики в осигурените рискове; Осигурителни вноски и осигурителен доход.

  дата: 18.10.2016

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 37 мин

  гледания: 35

 5. Осигурителни вноски и осигурителен доход на лица работещи по трудови договори

  Размер и разпределение на осигурителните вноски; Определяне на минималния размер на осигурителния доход; Приоритет и поредност на доходите от различни трудови дейности.

  дата: 18.10.2016

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 28 мин

  гледания: 20


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: