1. Промени в законодателството, касаещи годишното приключване на юридическите лица за 2016-та

  По-важните промени в данъчното законодателството през 2016 г., касаещи годишното приключване на юридическите лица.

  дата: 20.12.2016

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 46

 2. Годишна Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО – част I

  Структура и съдържание на годишната данъчна декларация; Преобразуване на счетоводния финансов резултат; Годишно преизчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит.

  дата: 20.12.2016

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 2

 3. Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения, по реда на ЗДДФЛ

  Доходи които се преизчисляват от работодателя; Документи, които работодателите издават в края на годината; Дължим годишен данък; Възстановяване на данък; Довнасяне на данък

  дата: 06.12.2016

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 32 мин

  гледания: 166

 4. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – МСС 16

  Признаване и оценка на ДМА; Начини на придобиване на ДМА; Амортизация и методи на амортизация; Преоценка и преоценъчен резерв; Обезценка на ДМА; Брак и липси на ДМА;

  дата: 06.12.2016

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 30

 5. Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работника или служителя

  Основания за прекратяване с предизвестие; Неспазване срока на предизвестие от страна на работника; Дължими обезщетения; Основания за прекратяване от страна на работник без предизвестие; Защитни механизми на работодателя.

  дата: 06.12.2016

  лектор: Нина Стоева

  продължителност: 43 мин

  гледания: 16


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: