1. Данъчно облагане на Физически лица – Годишна Данъчна Декларация за 2018 г. – Част II

  Облагаеми и необлагаеми доходи на ФЛ; Данъчни облекчения; Документиране, деклариране и плащане на данъци

  дата: 08.01.2019

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 38 мин

  гледания: 15

 2. Промени в данъчното законодателство за 2018 г. - част I

  Прецизиране на разпоредбите в ЗДДС свързани с корекцията на данъчен кредит; Промени отнасящи се до регистрация и дерегистрация по ДДС.

  дата: 18.12.2018

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 42 мин

  гледания: 98

 3. Промени в данъчното законодателство за 2018 г. - част II

  Подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ; Данъчни облекчения и подаване на ГДД за 2018 г.; Промени свързани с декларирането по ЗКПО.

  дата: 18.12.2018

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 19 мин

  гледания: 48

 4. Годишна Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО - Част I

  Как се определя годишният данъчен резултат; Преобразуване на счетоводния финансов резултат.

  дата: 18.12.2018

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 46 мин

  гледания:

 5. Годишна Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО - Част II

  Липси на дълготрайни и краткотрайни активи и брак; Отписване на задължения; Пренасяне на данъчна загуба; Авансови вноски по ЗКПО; Как се попълва и как се подава ГДД; Какви образци се подаватт заедно с нея.

  дата: 18.12.2018

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 34 мин

  гледания: 19


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: