1. Работа по график и Сумирано изчисляване на работно време - Част II

  Работно време; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при СИРВ; Трудов стаж при СИРВ; Отчет на извънреден труд при СИРВ; Декларация образец 1 при СИРВ; Санкции.

  дата: 08.05.2018

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 30 мин

  гледания: 30

 2. Основни моменти в ЗДДС

  Задължените лица по ЗДДС; Доставка на стока и доставка на услуга; Специфични случаи на доставка; Документиране на доставките; Доказване на доставка и данъчна защита

  дата: 17.04.2018

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 38 мин

  гледания: 68

 3. Задължения на предприятията по мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

  Какво е изпиране на пари; Кои са мерките за превенция; Какво представлява комплексната проверка; Как се идентифицират клиенти; Разкриване на информация; Вътрешна организация и контрол

  дата: 17.04.2018

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 42 мин

  гледания: 25

 4. Регламент за обработването и обмена на лични данни на физически лица - Част I

  Какво е GDPR и кога влиза в сила; Кой е администратор на лични данни и кой обработващ.

  дата: 17.04.2018

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 35 мин

  гледания: 21

 5. Регламент за обработването и обмена на лични данни на физически лица - Част II

  Принципи и правила при обработване на лични данни; Как да се адаптираме към новите изисквания.

  дата: 17.04.2018

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 22 мин

  гледания: 5


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: