1. МСС 17 - Отчитане на лизинги

  Лизинг на земя и сгради; Отчитане на финансов лизинг и на оперативен лизинг при лизингодателя и лизингополучателя; Обратен лизинг; ДДС при лизинг

  дата: 16.08.2016

  лектор: Игор Жеков

  продължителност: 39 мин

  гледания: 17

 2. МСС 41 - Земеделие

  Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на безвъзмездни средства – субсидии; Данъчни и други аспекти.

  дата: 16.08.2016

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 41 мин

  гледания: 15

 3. Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях

  Причини за проверка от ИТ; Документи, които трябва да има на обекта или в офиса при проверка; Най-честите предписания и санкции налагани от ИТ.

  дата: 02.08.2016

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 31

 4. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

  Оспорване на данъчни доклади и обжалване на ревизионни актове по реда на ДОПК; Обжалване по административен ред и по съдебен ред; Обжалване на актове по ЗАНН;

  дата: 02.08.2016

  лектор: Слави Микински

  продължителност: 54 мин

  гледания: 8

 5. Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

  Кои са задължените платци на ДДС; Кога не се издава фактура и какво е самофактуриране; Какво е протокол по ЗДДС; Как се декларира ДДС? Прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС.

  дата: 02.08.2016

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 57 мин

  гледания: 22


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: