1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици

  Избор на вид осигуряване за управители и собственици; Управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик; Други възможни доходи на управителите и съдружниците

  дата: 02.07.2019

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 38 мин

  гледания: 1

 2. Отчитане на лизинг (МСФО 16/ МСС17/ СС 17)

  Основна промяна в МСФО 16; Срок на лизинговия договор; Изключение от признаването на лиз. Договор; Критерии за класификация на лизинга; Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателите и при лизингодателите; Обратен лизинг; Оповестявания; ДДС и ЗКПО третиране

  дата: 02.07.2019

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 17 мин.

  гледания: 1

 3. Практически аспекти при преминаване от МСС 17 към МСФО 16

  Примерни казуси от практиката

  дата: 02.07.2019

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 17 мин.

  гледания:

 4. Запор върху трудово възнаграждение

  Несеквестируеми права по ГПК и по ДОПК; Видове запори; Задължения на работодател при получаване на запорно съобщение; Конкуренция между запори.

  дата: 18.06.2019

  лектор: адв. Анелия Батлева

  продължителност: 46 мин

  гледания: 1

 5. Нематериални активи

  Критерии и условия за признаване на ДНА; Начини за придобиване; Отчитане след първоначално признаване; Отчитане на последващи разходи; Амортизация и отписване на ДНА

  дата: 18.06.2019

  лектор: Димитър Мавродиев

  продължителност: 23 мин

  гледания: 1


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: