1. Данък върху разходите

  Кои разходи се облагат с Данък върху разходите; Данъчно задължени лица; Данъчна основа; Размер на данъчната ставка; Деклариране и внасяне; Санкции.

  дата: 22.05.2018

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 6

 2. МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти

  Цел и обхват на МСФО 15; Единен модел за признаване на приходи; Петстъпков модел за признаване на приходи; Разходи по договори с клиенти; Представяне и оповестяване на приходи от договори с клиенти; Разлика в отчитане на приходите .

  дата: 22.05.2018

  лектор:

  продължителност: 37 min

  гледания: 6

 3. Дискусионен панел

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 22.05.2018

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 3

 4. Работа по график и Сумирано изчисляване на работно време - Част I

  Въвеждане на СИРВ; ; Графици; Работно време; Почивки.

  дата: 08.05.2018

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 42 мин

  гледания: 106

 5. Работа по график и Сумирано изчисляване на работно време - Част II

  Работно време; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при СИРВ; Трудов стаж при СИРВ; Отчет на извънреден труд при СИРВ; Декларация образец 1 при СИРВ; Санкции.

  дата: 08.05.2018

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 30 мин

  гледания: 34


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: