1. Промени в ЗКПО, касаещи данъчното приключване за 2016 г.

  Корекции на ГДД; Промените във връзка с юрисдикциите с преференциален данъчен режим; Промени при Данъка върху разходите; Лично ползване по ЗКПО; Облекчено документиране на разходите по превозните средства.

  дата: 03.03.2017

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 38 мин

  гледания: 35

 2. ЗДДС 2017 - Пропорционален данъчен кредит за недвижими имоти - чл.71а

  Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране) : Пропорционален данъчен кредит; Недвижими имоти – нова дефиниция; Дефиниция...

  дата: 21.02.2017

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 26 мин

  гледания: 43

 3. ЗДДС 2017 - Пропорционален данъчен кредит за дълготрайни активи (автомобили) - чл.71б

  Примери и разяснения за ползване на данъчен кредит при закупуване и наемане на автомобил през 2017 г.

  дата: 21.02.2017

  лектор:

  продължителност: 15 мин

  гледания: 12

 4. ЗДДС 2017 - Корекции на ползван данъчен кредит

  Еднократни корекции на ползван данъчен кредит; Нови ежегодни корекции на ползван данъчен кредит за стоки или услуги, които са или биха били дълготрайни активи.

  дата: 21.02.2017

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 27 мин

  гледания: 17

 5. ЗДДС 2017 - Данъчно третиране на консорциум

  Данъчно третиране по ЗДДС на консорциум (неперсонифицирани дружества по ЗЗД) и съдружниците в него – чл.10а, ЗДДС, чл.132, ал. 5 и 6 ЗДДС, § 46 от ЗИДЗАДС

  дата: 21.02.2017

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 5


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: