1. Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част I

  Ново данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки/услуги. Видове ваучери, данъчно събитие, данъчна основа, документиране на доставките.

  дата: 19.03.2019

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 23 мин

  гледания: 9

 2. Промени в ЗКПО за 2019 г. – част I

  Данъчно третиране на оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.

  дата: 05.03.2019

  лектор: Цветана Янкова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 50

 3. Промени в ЗКПО за 2019 г. – част II

  Промени в директивата за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци

  дата: 05.03.2019

  лектор: Цветана Янкова

  продължителност: 51 мин

  гледания: 10

 4. Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. - част I

  разходи, които не са документално обосновани; разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата; разходи за ДДС; разходи за данък при източника, понесен от платеца на дохода.

  дата: 05.03.2019

  лектор: Цветана Янкова

  продължителност: 37 мин

  гледания:

 5. Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. - част II

  разходи и приходи от брак и липси; обезценки и отписване на вземания и неплатени задължения; неизплатени доходи на местни физически лица; слаба капитализация.

  дата: 05.03.2019

  лектор: Цветана Янкова

  продължителност: 32

  гледания:


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: